Mediation

Bij mediation zoeken twee conflictpartijen samen hun eigen oplossing onder begeleiding van een mediator. De mediator draagt zelf geen oplossing aan, hij/zij begeleidt alleen het proces en leidt het gesprek in goede banen. De partijen houden zelf het heft in handen en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel in het conflict én de oplossing.

Voordelen:

  • Vrijwillig
  • Vertrouwelijk
  • Belangen staan centraal
  • Ruimte voor creatieve oplossingen
  • Gezamenlijke oplossing: win-win resultaat & hoge acceptatiegraad
  • Gericht op de toekomst

Bovendien:

  • Snel
  • Kostenefficiënt
  • Deskundige begeleiding
  • Geen juridische steekspelen maar gericht op een werkbare toekomst

Mediation volgens het handboek *

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen de deelnemers begeleidt, om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale oplossing te komen.

* Handboek Mediaton, 3e druk. SDU uitgevers, Den Haag, 2005