Hoe gaat dat nu, zo’n mediation?

Mediation bestaat uit een aantal gestructureerde gesprekken onder leiding van de mediator. De mediator kiest geen partij en zorgt ervoor dat beide partijen evenveel aan bod komen. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Aan het slot van de mediation worden afspraken schriftelijk vastgelegd. Deze afspraken zijn bindend.

Fasen

Eerst wordt het probleem in grote lijnen in kaart gebracht en wordt besloten welke onderwerpen in ieder geval aan de orde moeten worden. Aan de hand van deze punten wordt het probleem verder uitgediept. Deze fase kan emotioneel zijn omdat er veel opgekropte boosheid en oud zeer naar boven komt.

Door de gestructureerde aanpak en de interventies van de mediator worden partijen uitgenodigd te onderzoeken waar het nu eigenlijk echt om gaat. Vaak blijken dit niet de standpunten te zijn die partijen zo lang hebben verkondigd, maar liggen daar andere behoeften (belangen) onder.

Als er een duidelijk overzicht is van deze belangen zoeken de partijen onder leiding van de mediator naar oplossingen die aan de belangen van beide partijen tegemoet komen. Er is dus geen onafhankelijke ‘derde’ die de oplossing oplegt, maar deelnemers bedenken de oplossing samen. Deze werkwijze wordt door partijen als eerlijk ervaren en draagt bij aan de houdbaarheid van de afspraken.

Zonodig laten de deelnemers de afspraken checken door een juridisch of financieel specialist.

De afspraken worden vastgelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’ die door beide partijen wordt ondertekend. Hiermee wordt de mediation afgerond.