Kosten

Het honorarium van de mediator wordt berekend op uurbasis.

Doorgaans betalen de deelnemers ieder de helft van de kosten. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Een mediationgesprek duurt gemiddeld tussen de 1,5 à 2 uur. Hoeveel sessies er nodig zijn is van te voren moeilijk te zeggen. Dit hangt mede af van de complexiteit en de heftigheid van het geschil en de bereidheid van de deelnemers om naar een oplossing te zoeken. De mediator kan meestal wel een indicatie geven, gebaseerd op ervaring met vergelijkbare zaken.

Uurtarief Kieft Mediation: €150,- (privé-personen) / €165,- (organisaties) per uur. excl. BTW (21%)

De kosten die in rekening worden gebracht zijn: contacturen, opstellen overeenkomst, maken van verslagen (alleen op verzoek, max 0,5 uur).
Indien van toepassing: reiskosten, porti, huur ruimte etc.
Kosten voor eventuele hulppersonen als een jurist of financieel adviseur worden apart in rekening gebracht.

Check altijd (telefonisch) bij uw rechtsbijstandverzekering of mediation onder de dekking valt.

Een andere mogelijkheid is dat u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp (een ‘toevoeging’).
Deze wordt door de overheid gefinancierd. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation.