Peermediation

Peermediation, ook wel leerlingbemiddeling genoemd, is een aanpak waarbij de hele onderwijsgemeenschap wordt getraind in conflictvaardigheden. In de loop van het traject geselecteerde leerlingen worden getraind in het begeleiden van medeleerlingen bij het oplossen van hun conflicten. Ervaring leert dat kinderen heel goed hun eigen problemen kunnen oplossen. Daar hebben ze de leerkracht uiteindelijk helemaal niet voor nodig.
Het blijkt veel moeilijker voor docenten om conflictoplossing aan leerlingen over te laten, dan voor leerlingen om het aan te leren ;-).

Uiteindelijk ervaren alle partijen het als een verrijking. Kinderen groeien en merken dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun situatie. Hierdoor voelen ze zich meer betrokken en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. Docenten ervaren het als opluchting dat ze niet meer bij elk wissewasje hoeven ingrijpen. Ze ervaren ook dat ze hierdoor tijd overhouden voor hun kerntaak, namelijk onderwijs geven, en zien kinderen groeien en soms onverwachte talenten aanboren.

Als de school kiest voor peermediation, krijgen zowel (een groep) docenten als (een groep) leerlingen een training. Kieft Mediation verzorgt deze trainingen en ondersteunt de school bij de implementatie van peermediation.

* ‘peer’ = leeftijdsgenoot of groepsgenoot